Jurnal de Ghiba

Calitatea reprezintă pentru Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” un reper al permanenţei, cultivat în ani şi ani de muncă şi susţinut prin dăruirea şi sârguinţa elevilor şi a profesorilor care i-au format. Deşi generaţiile se schimbă şi, odată cu ele, preocupările, modul de a percepe lumea şi de a se raporta la ea, modul de a capta informaţia şi de a o prelucra, într-o lume tehnicizată şi explozivă informaţional, şcoala aceasta a reuşit să rămână un punct de atractivitate relevant în comunitate şi să dea absolvenţi pregătiţi pentru exigenţele societăţii în care trăiesc.          

                                                                                                                                          Director,
                                                                                                                                prof. Eugenia Groșan

Jurnal de Ghiba nr.2