Transfer elevi 2021

Cererile de transfer se pot depune la secretariatul Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” ARAD, str. Mucius Scaevola, Nr.9, et 1, camera 9, până în data de 20.08.2021.
Cererea va fi însoțită de o adeverință emisă de școala de proveniență, care cuprinde media generală și media la purtare.

Cererea tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcată aici

Rezultatele vor fi comunicate fiecărui solicitant de către compartimentul secretariat în urma hotărârii Consiliului de administrație.