Transfer elevi 2021

Elevii ale căror cereri de transfer au fost aprobate, sunt rugați să contacteze serviciul Secretariat la numărul 0723 990 904, în perioada 2 – 3 septembrie 2021, în intervalul orar 9:00 – 15:00 pentru detalii privind susținerea unor eventuale examene de diferență.

Examenele de diferență se vor susține în perioada 9 – 10 septembrie 2021 în clădirea de pe str. Mihai Eminescu nr. 15 după următoarea programare:

Nr. crt. Disciplina Data Ora
1. Limba latină 9 septembrie 09: 00
2. Informatică 9 septembrie 11: 00
3.

Limba engleză

Cultură și Civilizație Anglo-Americană

10 septembrie 09:00
4. Limba franceză 10 septembrie 10:00
5. Limba spaniolă 10 septembrie 10:00

Cererile de transfer se pot depune la secretariatul Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” ARAD, str. Mucius Scaevola, Nr.9, et 1, camera 9, până în data de 20.08.2021.
Cererea va fi însoțită de o adeverință emisă de școala de proveniență, care cuprinde media generală și media la purtare.

Cererea tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcată aici

Rezultatele vor fi comunicate fiecărui solicitant de către compartimentul secretariat în urma hotărârii Consiliului de administrație.