Proiect educaţional interjudeţean „Deschidem porţile către prietenie”

În cadrul acestui parteneriat elevii doresc să facă cunoscute cât mai multe lucruri despre ei, să lege noi prietenii, să facă schimb de experienţă, să cunoască/să înveţe cât mai multe lucruri despre zona care îi înconjoară.

Prima activitate a proiectului a avut loc pe data de 13 octombrie 2012 când, elevii clasei a III-a A din Arad, s-au deplasat la colegii lor din clasa a IV-a A, de la Simeria. Activitatea a cuprins: vizitarea şcolii din Simeria, oferirea scrisorilor de prezentare a fiecărui elev din clasa noastră, oferirea unor tablouri realizate în orele de educaţie tehnologică şi schimb de impresii legate de şcoală.