Examene

 • Admitere în clasa a V-a

 • Evaluare naţională

CALENDAR EVALUARE NAŢIONALĂ 2020  clasa a VIII-a

02 – 05 iunie 2020 – Înscrierea la evaluarea naţională
05 iunie 2020 –
Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
15 iunie 2020 –
Limba şi literatura română – proba scrisă
17 iunie 2020 –
Matematică – proba scrisă
18 iunie 2020 –
Limba şi literatura maternă – proba scrisă
22 iunie 2020 –
Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (pâna la ora 12:00)
22 iunie 2020 –
Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 20:00)
23-26 iunie 2020 –
Soluționarea contestaţiilor
27 iunie 2020 –
Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

 • Admitere în învăţământul liceal

 În perioada 2 – 6 iulie 2020, absolvenţii clasei a VIII-a și părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a, vor completa opţiunile din fişele de înscriere pentru admiterea la liceu. Vor parcurge aceeași procedură și absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să fie admiși în licee din alt judeţ.

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator sunt prevăzute în intervalul 3  – 7 iulie 2020.

Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a este programată vineri, 10 iulie 2020.

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%,  şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:     MA=0,2 x ABS+0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere.

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a

 • Bacalaureat

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional – 2020

Sesiunea iunie-iulie 2020

25 mai  29 mai 2020 –  Înscrierea candidatilor la prima sesiune de examen

29 mai 2020 –  Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a / a XIII-a

9 10 iunie 2020 –  Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba româna proba A

11  12 iunie 2020 –  Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala în limba materna proba B

15  17 iunie 2020 – Evaluarea competentelor digitale – proba D

18  19 iunie 2020 –  Evaluarea competentelor lingvistice într-o limba de circulatie internationala – proba C

22 iunie 2020 – Limba si literatura româna proba Ea) proba scrisă

23 iunie 2020 – Limba si literatura materna – proba Eb) – proba scrisă

24 iunie 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

25 iunie 2020 –  Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – proba scrisă

30 iunie 2020 –  Afişarea rezultatelor (pâna la ora 12:00) si depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

1 6 iulie 2020 –  Rezolvarea contestaţiilor

7 iulie 2020 – Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2020

13 27 iulie 2020  – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaţiilor care au promovat examenele de corigenţe

18 august 2020 –  Limba şi literatura româna proba Ea) proba scrisă

19 august 2020 –  Limba şi literatura maternă – proba Eb) – proba scrisă

20 august 2020 – Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – proba scrisă

21 august 2020 –  Proba la alegere a profilului si specializării – proba Ed) – proba scrisă

24 – 25 august 2020 –  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba româna proba A

25 august 2020 –  Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă proba B

26-27 august 2020 –  Evaluarea competenţelor digitale – proba D

27 – 28 august 2020 –  Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C

28 august 2020 – Afişarea rezultatelor (pâna la ora 12:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

29 august – 2 septembrie 2020 – Rezolvarea contestaţiilor

3 septembrie 2020 –  Afişarea rezultatelor finale

 • Atestat

Atestatul este un act prin care se confirmă pregătirea profesională de specialitate, dobândită de absolvenţii de liceu, cursuri de zi. El se eliberează absolvenţilor care au promovat proba de specialitate. Absolvenţii colegiului nostru pot susţine unul sau două examene de atestat profesional în funcţie de profilul şi specializarea studiată.

– Examenul pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi străine. Metodologie: Click pentru download.

-Examenul de atestare a competenţelor profesionale a absolvenţilor claselor de matematică-informatică şi matematică-informatică, intensive informatică. Metodologie: Click pentru download.

 • ECDL

Permisul European de  Conducere a Computerului (ECDL – European Computer Driving Licence)

 Despre ECDL

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai raspândit program de certificare a aptitudinilor de operare pe calculator recunoscut la nivel internaţional în peste 148 de tari.

ECDL este pentru domeniul IT similar cu certificări de genul TOEFL sau Cambridge pentru atestarea cunoştinţelor de limbi străine. Permisul ECDL obtinut este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Permisul oferă deţinatorului sau o bază standard de cunoştinţe IT necesară în noua societate informaţională ce se află în continuă dezvoltare.

Cu ajutorul Permisului european de conducere a computerului vă puteţi creşte gradul de mobilitate profesională şi puteţi utiliza calculatorul în mod eficient şi productiv indiferent de vârsta, profesie sau domeniu de activitate.

Avantaje

Obţinerea Permisului european de conducere a computerului este recunoscută la nivel european şi internaţional ca un standard prin care angajatorii pot stabili abilităţile de operare pe computer ale angajaţilor curenţi sau potenţiali şi prin care personalului îi pot creşte perspectivele de angajare viitoare. ECDL prezintă o serie de avantaje atât pentru candidaţi, cât şi pentru angajatori şi pentru societate în general.

Avantajele programului ECDL pentru candidaţi:

 • Obţinerea unei calificări recunoscute internaţional
 • Deschide noi oportunităţi pentru a obţine un loc de muncă mai bun sau o bursă
 • Îmbunătăţirea perspectivelor de promovare în carieră
 • Creşte competenţa, încrederea în sine şi motivaţia
 • Scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu
 • Oferă o bază pentru specializări ulterioare

Pentru angajator , certificatul ECDL confirmă faptul că potenţialii angajaţi au un nivel de cunostinţe IT recunoscut, relevant şi măsurabil. Printre avantajele aduse de programul ECDL angajatorilor amintim:

 • Îmbunatăţeşte productivitatea
 • Duce la reducerea costurilor de suport IT
 • Creşte randamentul investiţiilor hardware în tehnologie
 • Stabilirea unui nivel la care se raportează cunoştinţele IT pentru noii angajaţi
 • Ajută la formarea unui nivel ridicat de cunoştinţe IT în cadrul organizaţiei
 • Ajutş la motivarea salariaţilor

Programul ECDL aduce de asemenea beneficii întregii comunităţi prin creşterea nivelului de abilităţi IT al populaţiei, generând:

 • Atragerea de investiţii
 • Crearea de noi oportunităţi de afaceri

Certificarea aceluiaşi standard de competenţă indiferent de naţionalitate, locul de rezidenţă, educaţie, vârsta sau sex.

Elevii care deţin Permisul ECDL îţi pot echivala examenul de Competenţe digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat Naţional.

Începând cu anul şcolar 2009 – 2010 toţi elevii care deţin Permisul ECDL îşi pot echivala proba de Competenţe digitale din cadrul Examenului Naţional de Bacalaureat.

Nivelul de competenţă digitală pe diploma de bacalaureat va fi:

 •  utilizator de nivel mediu, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Start;
 • utilizator experimentat, pentru candidaţii care au obţinut Permisul ECDL Complet;

  Programa pentru obţinerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa şcolară pentru clasele a IX-a şi a X-a . Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la şcoală pentru obţinerea unei certificări cu recunoaştere internaţională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competenţe digitale de la Bacalaureat.

  Certificări ECDL

Permisul european de conducere a computerului (European Computer DrivingLicence) – ECDL  este cel mai raspândit standard internaţional de certificare a abilităţilor de utilizare a computerului. Începand cu data de 01 sept 2013, în România sunt disponibile următoarele certificări ECDL:

Cum se obţine certificatul ECDL

Înscrierea

Puteti sa va înscrieti în programul ECDL în orice moment, completand formularul de înscriere aici   si contactând Centrul de Testare Acredita ECDL al Colegiulului Naţional “Elena Ghiba Birta”, prin intermediul Asociaţiei Alumni Elena Ghiba Birta, acreditat ca centru ECDL RO504.

Persoane de contact: prof. Popescu Adriana (adri.popescu@yahoo.com) şi prof. Cioran Ramona (rcioran@yahoo.com)

Durata obţinerii certificarii

Perioada de obţinere a unei certificari ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competenţă al fiecărui candidat şi de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susţinerii acestor examene.

Examenele se pot susţine la oricare dintre centrele de testare acreditate ECDL.

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro

Toţi candidaţii aflaţi în curs de certificare la data de 01.09.2013 vor continua certificarea cu susţinerea examenelor conform programelor analitice (syllabus) în vigoare în acel moment şi vor obţine permisul aferent tip vechi.

 • CISCO

Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta este unul dintre primele licee care a aderat la proiectul de parteneriere cu liceele al Academiei CREDIS.
În prezent în cadrul acestui liceul elevii pot studia urmatoarele cursuri:

 • IT Essentials PC Hardware and Software

IT Essentials este un curs dezvoltat de compania Cisco Systems ce are ca scop prezentarea în amănunt a tuturor elementelor de bază ce compun un sistem electronic, facându-se în principal referire la bine cunoscutele PC-uri.
Cursul este cuprins din două părţi:
• computer fundamentals
• computer advanced
Partea computer fundamentals este alcătuita din 10 capitole ce descriu funcţionalitatea unui computer de la modul de alimentare şi construcţia propriu-zisă a acestuia pânş la integrarea sa într-o reţea de sisteme. În principal cursul face generalizare la toate tipurile de sisteme informatice, facând referire ataât la funcţionalitatea acestuia din punct de vedere hardware cât şi din punct de vedere software. Partea de concepte elementare se finalizează cu un modul în care cursantul este învăţat să comunice cu un client pentru a îi putea rezolva acestuia o problemă în cel mai scurt timp şi cât mai eficient (capitolul Communication Skills).

 • CCNA Exploration

CCNA Exploration abordează materia din punctul de vedere al cursantului extrem de motivat care doreşte încă de la început să ajungă la a susţine certificarea CCNA şi de a continua cu certificarile de nivel professional (CCNP, CCDP). CCNA Exploration diferă faţă de CCNA Discovery printr-o aprofundare mai mare, dar şi prin exemple teoretice şi practice mult mai concrete.
Prezentarea materialului de studiu este mult îmbunătăţită. Materialul online după care cursantul studiază în vederea susţinerii examenelor parţiale cuprinde mai multe secţiuni: o secţiune în cuvinte (explicaţii teoretice), o secţiune cu ilustraţii pentru o mai bună înţelegere (poze, animaţii, filme) şi o bară de meniu/navigaţie.

Persoane de contact:
prof. Cioran Ramona – instructor Cisco Networking Academy
prof. Popescu Adriana – instructor Cisco Networking Academy

 • Examene Cambridge în Colegiul Naţional Elena Ghiba Birta  Arad – membru al Programului Addvantage  

Pentru a-i ajuta pe elevii noştri să dobândească o cât mai bună pregătire academică, colegiul nostru i-a sprijinit în ultimii 10 ani atât în consolidarea cunoştinţelor de limba engleză, cât şi oferindu-le posibilitatea de  a susţine examenele Cambridge într-un spaţiu familiar, la ei acasă. Succesul obținut în urma susţinerii unui examen Cambridge English le oferă un certificat recunoscut internaţional ce demonstrează nivelul lor de limbă engleză.

Prin parteneriatul dezvoltat cu Consiliul Britanic Bucureşti, şcoala noastră a devenit recunoscută ca centru de organizare a acestor examene, găzduind de-a lungul anilor şi elevi din alte şcoli sau din judeţ. Începând cu anul 2016, în EGB aceste examene se desfăşoară pe calculator, computer-based, pentru a le facilita candidaţilor o experienţă de examen mult îmbunătăţită, superioară.

Tipuri de examene de engleză generală organizate în EGB

Cambridge English: First este cunoscut și sub denumirea First Certificate in English (FCE) și First Certificate in English for Schools (FCEfS). Acest test de engleză generală dovedește că poți vorbi engleză suficient de bine pentru a munci și studia într-un mediu în care se vorbește limba engleză.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 160-190. Nivel: B2 pe Scala Comună Europeană de ReferințăCEFR. Dacă dorești să lucrezi într-un mediu în care se vorbește limba engleză, să locuiești într-o țară cu populație vorbitoare de limba engleză sau să urmezi studii preuniversitare în engleză, cea mai bună soluție este să începi studiul pentru pregătirea examenului FCE.

Cambridge English: Advanced este cunoscut și sub denumirea Cambridge Advanced Certificate in English (CAE). Acest certificat de engleză generală demonstrează că ai un nivel de engleză la standardul cerut pentru a studia sau profesa în limba engleză.

Acest examen poate echivala atât proba de competență lingvistică pentru admiterea în învățământul liceal de stat cu program bilingv și intensiv, cât și proba de competență lingvistică din cadrul examenului de Bacalaureat dacă este promovat cu un punctaj cuprins între 180-210. Nivel: C1 pe Scala Comună Europeană de ReferințăCEFR. Dacă dorești să demonstrezi angajatorilor sau universităților că poți comunica eficient în limba engleză într-un context profesional ori academic, trebuie să obții certificatul CAE.

În EGB, aceste examene se desfăşoară în 3 sesiuni pe parcursul anului școlar – în lunile noiembrie/decembrie, în martie şi mai/iunie.

Nu i-am uitat nici pe mai tinerii noştri elevi, entuziaşti şi competitivi, pentru care organizăm examene menite să evalueze competențele de limba engleză ale copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani. Testele Cambridge English: Young Learners (YLE) sunt disponibile pe trei niveluri (Starters, Movers și Flyers), încurajând copiii să învețe, monitorizându-le evoluția.

Certificatele obținute în urma examenelor de limba engleză Young Learners (YLE), nivelurile Movers și Flyers, organizate în colegiul nostru, pot fi folosite pentru echivalarea probei de competență lingvistică la admiterea în clasa a 5-a cu program intensiv (nivel minim necesar: A1 conform grilei CEFR), numai dacă numărul total al elevilor care optează pentru acest tip de clase este mai mic sau egal cu numărul de locuri aprobat de Ministerul Educaţiei.

Aceste sesiuni ale tinerilor noștri elevi au o mai mare flexibilitate, şi pot fi organizate în datele alese de profesorii care le monitorizează copiilor progresul, îndrumându-i şi pentru a aborda unul dintre cele 3 niveluri, corespunzător pregătirii lor.

Pentru a putea stabili nevoile și modul de abordare al pregătirilor pentru examen, adresaţi-vă cu încredere profesorilor  de limba engleză ai colegiului care vă vor îndruma profesionist, atât pentru a face cea mai bună alegere, cât şi pentru a vă înscrie la un examen Cambridge în colegiul nostru! Sunteţi aşteptaţi cu drag!

Persoană de contact prof. Carmen Gurban (carmen_gurban@yahoo.com). Sesiuni de examene aici.