Facilităţi

Şcoala dispune de: 23 săli de clasă, 9 laboratoare (2 laboratoare biologie, 2 laboratoare fizică, 1 laborator chimie, 4 laboratoare de informatică conectate la internet – unul pentru utilizarea sistemului AEL), 7 cabinete de catedră, 1 cabinet medical, 1 cabinet asistenţă psihologică, 2 săli de sport, 1 bibliotecă (aprox 20000 volume), 1 cantină, 1 sală de festivităţi, 15 grupuri sanitare.

Colegiul este dotat cu material didactic modern, multifuncţional:

• 94 calculatoare
• 20 imprimante
• 6 televizoare
• 10 radio casetofoane
• 2 camere video
• 7 retroproiectoare
• 4 video proiectoare
• 3 table interactive
• 1 sistem de supraveghere video