Misiune şi Viziune

Viziune

COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA” îşi propune să devină unul dintre liderii în materie de instrucţie şi educaţie de excelenţă, care să formeze tineri cu profil european, capabili să parcurgă cu succes rute academice şi să participe activ la viaţa comunităţii.

Misiune

COLEGIUL NAŢIONAL „ELENA GHIBA BIRTA”, cu dăruire, profesionalism şi responsabilitate, instruieşte şi educă elevii oferind servicii educaţionale de calitate, beneficiind de un corp profesoral competitiv, de oferte educaţionale atractive şi de un climat de muncă stimulativ.