Iepuraşii curioşi

Între activităţile extraşcolare ale elevilor clasei a III-a A se numără redactarea şi editarea revistei clasei, intitulată „Iepuraşii curioşi”, sub îndrumarea doamnei prof. pentru învățământul primar Mariana Vuia. Aflată la cel de-al cincilea număr, revista este atât o cronică a principalelor activităţi desfăşurate (concursuri şcolare, excursii, parteneriate educaţionale-mici texte însoţite de fotografii), cât şi o modalitate de promovare a unor creaţii proprii literar-artistice (compu-neri, poezii, desene, lucrări de educație tehnologică). Lecţiile de limba română, matematică, ştiinţe, educație civică, religie oferă elevilor mici teste pentru verificarea propriilor cunoştinţe ori informaţii noi.