Excursie în Maramureș

Excursiile şi taberele şcolare contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei și respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei.

Pentru a realiza obiectivele menționate mai sus, la Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” din Arad, se organizează în fiecare an numeroase excursii. Astfel, în semestrul I al anului școlar 2012-2013, elevii claselor a VII-a A, a VII-a B, a VI-aA și a VI-a B, s-au deplasat în județul Maramureș, pentru a cunoaște tradiții, obiceiuri și mesteșuguri din Țara Maramureșului.