Lansare de carte la Ghiba Birta

Sala festivă a liceului „Elena Ghiba Birta” a găzduit în data de 31 octombrie un dublu eveniment: reîntâlnirea cu distinsul profesor de limba și literatura română, Mihai Mada, nume de referință în învățământul preuniversitar arădean, și lansarea cărții sale „Imposibila opțiune” (Editura Mirador, 2013). Au fost prezenți – într-un număr impresionant – toți cei care nu au dorit să nu rateze o întâlnire de suflet, cu un om și un profesor de excepție: profesori de română din toate școlile arădene, foști colegi de cancelarie ai autorului, foști și actuali elevi ai liceului, părinți ai acestora. Evenimentul a fost moderat de directorul colegiului, prof. Eugenia Groșan. Poetul Ioan Matiuț, în calitate de editor, a evidențiat în cuvântul său importanța didactică și științifică a cărții, cât și condițiile tipografice de excepție în care a fost editată. Prezentarea exhaustivă a cărții a fost realizată de prof. Mirela Mureșan, de la Colegiul Național „Moise Nicoară”. Aceasta a relevat tripla semnificație a apariției acestei cărți: cartea este deopotrivă expresia vie a profilului intelectual și profesional al dascălului de vocație, mărturia vie a felului în care literatura română era abordată în școala de altădată și, nu în ultimul rând, expresia convingătoare a relației autentice dintre profesorul-mentor și discipolii săi. Cele două părți ale cărții – colecția de „eseuri” și „analizele de texte poetice” sunt dovada clară a rigorii științifice și didactice specifice autorului. Profesorul Mihai Mada a mulțumit tuturor celor prezenți precum și celor care au făcut posibil acest dublu eveniment al lansării cărții și al întâlnirii cu oameni dragi lui – colegi și elevi.