„Spirit autohton şi european – intersecţie culturală, interculturală şi socială”

Luna trecută, la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” s-a dat startul proiectului Spirit autohton şi european – intersecţie culturală, interculturală şi socială”, care prin tematica propusă şi diversitatea activităţilor își propune implementarea şi promovarea activităţilor educative extracurriculare care sprijină formarea elevilor în a deveni cetăţeni activi ai ţării şi ai Europei.

Scopul proiectului este dezvoltarea şi valorificarea la elevi a resurselor personale în scopul înţelegerii şi acceptării necesităţii de a cunoaşte şi valorifica spiritul local, naţional şi european prin participarea la prezervarea patrimoniului cultural local, prin implicare civică în viaţa comunităţii, cetăţenie activă şi conştientizarea valorii patrimoniului cultural local.

Coordonatorii proiectului, director – prof. Groşan Eugenia, director adjunct – prof. Pellegrini Lilla, consilier educativ – prof. Avramescu Camelia, prof. metodist Chiţu Larisa, prof. Putnic Laura, prof. Petic-Bătrân Georgiana, prof. Cireap Ioan au stabilit, în ordinea în care se vor desfăşura, următoarele activități:

1.  Căutătorii de comori

2.  O zi la Hălmăgel

3.  Diferiţi, dar egali 

4.  Arad, dragostea mea

5.  La pas prin oraşul natal

6.  Simpozion local

Obiectivele  proiectului sunt următoarele:

·   Înţelegerea specificului şi a funcţionării unor comunităţi tradiţionale, pe baza activităţilor de învăţare topică;

·   Îmbunătăţirea cunoştinţelor elevilor din clasele V-XI despre specificul inter şi multiculturalităţii la nivelul judeţului;

·   Dezvoltarea sentimentului de apreciere şi protejare a patrimoniului cultural local;

·   Dezvoltarea sentimentelor de toleranţă şi respect faţă de persoane şi grupuri care susţin valori, opinii şi credinţe diferite;

·   Familiarizarea elevilor cu zestrea culturală a comunităţii locale;

·         Dezvoltarea atitudinilor de implicare civică proactivă în rezolvarea problemelor comunităţii ce presupun politici publice prin elaborarea de proiecte;

·         Creşterea disponibilităţii pentru dialog, relaţionare pozitivă cu ceilalţi şi cooperare.

   Beneficiarii proiectului sunt 40 de elevi de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, din clasele  V-XI, selectați în funcţie de disponibilitatea manifestată pentru proiect Beneficiarii indirecți sunt alţi elevi ai școlii, părinţii, profesorii, comunitatea locală, precum și elevii școlilor partenere implicate în derularea simpozionului.

În cadrul primei activități a proiectului, denumită sugestiv Căutătorii de comori, elevii, organizaţi în cinci echipe, s-au documentat cu privire la: zona geografică Hălmăgel, portul popular, pictura naivă, olăritul, gaterul şi alte ocupaţii tradiţionale şi au alcătuit un material de prezentare. Prezentarea, discuţiile şi dezbaterile au avut loc miercuri, 4 decembrie 2013, elevii dovedind că în ciuda unor dificultăți în găsirea materialelor au reușit să le depășească prin munca în echipă. Participanții și coordonatorii au apreciat  meticulozitatea elevilor în documentare, precum și creativitatea acestora în realizarea și prezentarea materialelor.