Conferinţa “Nevoia de schimbare a lecţiei” – invitat conf. univ. dr. Vasile Molan

Joi, 10.04.2014, sala festivă a Colegiului Naţional „Elena Ghiba Birta” din Arad a fost înţesată de dascăli veniţi din tot judeţul pentru a-l asculta pe d-l conf. univ. dr. Vasile Molan de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei de la Universitatea Bucureşti, „care a susţinut, la invitaţia d-nei director Eugenia Groşan, conferinţa „Nevoia de schimbare a lecţiei”. „Părintele învăţătorilor” a fost întâmpinat cu multă dragoste de toţi cei care-l cunoşteau şi apreciat pentru calitatea prezentării şi a răspunsurilor oferite de dialogul care a urmat.

Expunerea a avut în vedere schimbările ce trebuie aduse lecţiei, spre a corespunde atât cerinţelor sociale actuale, cât şi pretenţiilor elevilor din zilele noastre. S-a insistat pe o mai bună motivare a elevilor pentru învăţare, pe legătura dintre cunoştinţele predate şi cerinţele vieţii, pe o serie de schimbări necesare în relaţiile dintre profesori şi elevi.

Dezbaterile s-au concentrat, cu deosebire, pe aspectele noi ale predării, cum ar fi: formarea de competenţe şi punerea lor în valoare, abordarea integrată a procesului de predare-învăţare-evaluare, noile evaluări în sistemul nostru de învăţământ şi valorificarea rezultatelor acestora.

Domnul profesor a vorbit de pe poziţia specialistului  în  limba şi literatura română, a lectorului la Colegiul Universitar de Institutori, a profesionistului autor de manuale şcolare, caiete ale învăţătorilor, metodici de predare, articole de specialitate în presa pedagogică, dar şi de pe poziţia managerului care a ocupat diverse funcţii – director la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Bucureşti, directorul Liceului Pedagogic din Bucureşti, Inspector Şcolar General Adjunct al ISMB, director în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Secretar de Stat în Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care i-au lărgit capacitatea de înţelegere a problemelor legate de şcoală şi educaţie.