„Săptămâna fructelor donate” la Ghiba Birta

În perioada 25-29 noiembrie 2019, prin campania socială de sprijinire a copiilor și familiilor aflate în dificultate ”Săptămâna legumelor și a fructelor donate”, în cadrul mai larg al Strategiei naționale de acțiune comunitară– SNAC- elevii de la Ghiba Birta s-au dovedit încă o dată generoși, reușind să strângă și să doneze 500 Kg de fructe.

Fructele au fost împărțite bătrânilor de la Centrul de îngrijire persoane vârstnice (Calea Bodrogului, Arad)  și bolnavilor de la Compartimentul de îngrijiri paleative Ghioroc.

Coordonatori activități : prof. Eugenia Groșan,  prof. Laura Putnic, prof. Camelia Avramescu, prof. Olimpia Ancateu, prof. Elena Bădescu, prof. Cristian Moldovan, bibliotecar Lidia Bidon, laborant Mariana Majar și  președintele CSE. Sebastian Grama.

Mulțumim tuturor elevilor care s-au implicat în acestă activitate!

Vizită la Centrul de vârstnici Arad şi Ghioroc