Programul “Euro 200” -privind acordarea unui ajutor financiar în scopul achiziţionării unui calculator

Euro 200

A fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 225/2020 din 26 martie 2020 privind aplicarea programului “Euro 200” în anul 2020.

Ajutorul se acordă o singură dată unei familii, iar beneficiari pot fi doar cei care se încadrează la un venit brut pe membru de familie de 250 lei în luna anterioară.

Termenul de depunere a actelor este de 17 aprilie 2020.

Norme metodologice de aplicare.

Acte necesare

1. Cererea tip; – conform modelului
2. Copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/elevei;
3. Copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
4. Adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/ unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori, cu specificarea faptului dacă au beneficiat sau nu de această facilitate, deoarece ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii;
5. Acte doveditoare privind veniturile brute cu caracter permanent realizate de către membrii familiei în luna precedenta depunerii cererii – în original.