Informații utile pentru clasa a VIII-a – mai 2020 – rezultate finale

Anunțuri – evaluare națională

Depunere contestații evaluare națională.

Contestațiile se depun la Colegiul Național ”Elena Ghiba Birta” Arad , B-dul General Dragalina, nr. 6 sau online pe adresa de e-mail cngbirta@yahoo.com, conform art. 22 alin (1) din Anexa la OMECTS nr. 4801/2010, OMEN 4916/2020, respectiv Calendarului Evaluării Naționale, aprobat prin OMEC nr. 4440/2020:

  • 22 iunie 2020 între orele 16-19
  • 23 iunie 2020 între orele 08-12

Cererea se întocmește conform modelului tipizat din anexă. Se descarcă aici.

În atenția candidaților care depun contestații: nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere.
Nota de la contestații este NOTA FINALĂ!

Președinte CE,
prof. Laura Putnic

I. Evaluare națională

Înscrierea la examenul de Evaluare Națională se face de către unitatea de învățământ, în conformitate cu prevederile art. 16 din Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a, aprobată prin OMEN nr. 4801/2010, valabilă , conform prevederilor OMEN nr. 4916/2019, cu modificările și completările ulterioare aprobate prin OMEC nr. 4248/2020 și pentru evaluarea națională a absolvenților clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020:

”înscrierea candidaților pentru Evaluarea Națională se face la secretariatele unităților de învățământ pe care aceștia le-au absolvit, în perioada prevăzută de calendarul examenului: pentru candidații din seria curentă, înscrierea se face de către secretarii unităților de învățământ, în conformitate cu evidențele școlii”.

ORDIN 4267 nr.841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile /instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Notă: 

Aplicația informatică nu permite înscrierea pentru probele de aptitudini la mai multe unități de învățământ.

II. Admitere

a. Baza legală- Învățământ liceal- OMEN 4948/27.08.2019 – se găsește aici.
b. Ședințe de instruire cu părinții online:     VIII-a A, VIII-a B – 02.05.2020
c. Echivalarea probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se face conform metodologiei de către Comisia de înscriere, după cum urmează:

1. Proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă se echivalează cu media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învăţământul gimnazial la limba modernă pentru care optează elevul; se completează cererea de echivalare – ANEXA A, care se găsește aici.
2. Candidaţilor care au promovat, pe parcursul învăţământului gimnazial, examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice în limbi străine se echivalează aceste rezultate cu proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă pentru care au obţinut distincţia; se completează cererea de echivalare – ANEXA B, care se găsește aici, însoțită de copia scanată, respectiv fotocopia certificatului obținut; în situații excepționale,  se depune adeverința eliberată de instituția/organizația care administrează examenul și fișa rezultatelor obținute.
3. Documentele se pot depune la secretariatul școlii, str. Mucius Scaevola, clădirea CCD, et. I, cam. 9, conform unei programări telefonice sau se pot trimite online, scanate, pe adresa cngbirta@yahoo.com.