Informații utile pentru clasa a VIII-a – iunie 2022

Elevii vor susține Evaluarea Națională în clădirea școlii de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, B-dul Decebal nr. 31A.
Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.
Elevii se vor prezenta la examene cu un act de identitate: certificat de naștere/carte de identitate/carnet de elev.
Probele scrise pentru Evaluarea Națională încep la ora 09:00.
Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute.

Desfășurarea probelor:

  • 14 iunie 2021 – limba română
  • 16 iunie 2021 – matematică

Ordinul Ministerului Educației nr. 5149/2021 privind organizarea și desfăşurarea examenului de evaluare națională 2022.

Calendar Evaluare Națională 2022.

Ordinul Ministerului Educației nr. 5150/2021 privind organizarea și desfăşurarea admiterii în învățământul liceal 2022.

Calendarul admiterii în învățământul liceal 2022.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale 2022.