Transfer elevi 2023

Cererile de transfer se pot depune la secretariatul Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” Arad, str. Mucius Scaevola, Nr. 9, et 1, camera 9 sau online, pe adresa cngbirta@yahoo.com, până vineri, 04 august 2023.

Cererea va fi însoțită de o adeverință emisă de școala de proveniență, care cuprinde media generală și media la purtare.

Cererea tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcată aici.

Rezultatele vor fi comunicate fiecărui solicitant de către compartimentul secretariat în urma hotărârii Consiliului de administrație.