Înscriere clasa a V-a – an şcolar 2024-2025

ANUNŢ înscriere clasa a V-a, an şcolar 2024 – 2025.

Procedura privind organizarea si desfasurarea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi straine.

Clasa a V-a A – intensiv limba engleză  – 26 locuri

Clasa a V-a B – 26 locuri

1. Înscrierea candidaților pentru testul de limba engleză24-30 mai 2024

1.a Completarea Cererii de înscriere la test (Anexa 2)

1.b Completarea Cererii de echivalare a examenelor cu recunoaştere internaţională (Anexa 3 – dacă este  cazul şi prezentarea în original şi copie a diplomei/certificatului)

2. Recunoașterea şi echivalarea examenelor cu recunoaştere internațională și afișarea listei cu elevii cărora li s-a aprobat echivalarea şi recunoaşterea acestor examene – 7 iunie 2024

Notă: Dacă numărul de elevi înscriși pentru clasa a V-a A este mai mare decât numărul de locuri, toți elevii vor susține testul la limba engleză (conform Art. 128, aliniat 7 din O.M.E. nr. 4183/2022)

3. Susținerea testului la limba engleză: 13 iunie 2024

Proba scrisă: ora 9

Proba orală: ora 10:30

4. Afişarea rezultatelor – 14 iunie 2024, ora 14 (anonimizat)

5. Vizualizarea lucrărilor – 17 iunie 2024, între orele 12-13 (Anexa 7)

6. Contestaţiile la proba scrisă – 17 iunie 2024, între orele  13-15 (Anexa 6)

7. Afişarea rezultatelor finale – 18 iunie 2024, ora 15

8. Elevii respinşi la testul de limba engleză se pot înscrie la alte școli pe locurile rămase libere la acestea – 21 iunie 2024, ora 12

9. Afişarea repartizării finale a elevilor – 21 iunie 2024, ora 14

10. Confirmarea locurilor de către părinți/tutori legali (Anexa 8 – pentru elevii proveniți de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”) – termen 21-25 iunie 2024

11.  Confirmarea locurilor de către părinți/tutori legali prin completarea unei cereri de transfer (Anexa 11) – pentru elevii proveniți de la alte școli) – termen 21-25 iunie 2024

12. Constituirea clasei cu program normal de studiu (a V-a B) prin confirmarea continuării studiilor în aceeași unitate de învățământ pentru elevii proveniți de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” – 24-28 iunie 2024 (Anexa 10)

13. Constituirea clasei cu program normal de studiu (a V-a B) prin completarea unei cereri de transfer(Anexa 11) – pentru elevii proveniți de la alte școli, în limita locurilor disponibile,  cf. criteriilor specifice adoptate în CA – 24-28 iunie 2024.

Criterii specifice de departajare de înscriere în clasa a V-a B.

Director,

prof. Putnic Laura