Informații utile pentru clasa a VIII-a – iunie 2024

Admitere

Precizări referitoare la organizarea probelor de aptitudini și a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă.

Broșura de admitere 2024. În completare la broșura de admitere mai sunt 2 opțiuni în plus la Liceul Teoretic Cermei.

Calendarul admiterii în liceu 2024.

La Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad completarea opțiunilor pentru admitere în clasa a IX-a se face în perioada 18-19 iulie 2024, începând cu ora 8, la secretariatul colegiului, conform unei programări pe care părinții o vor primi de la diriginți

Evaluare Națională

Ordinul 6155/31.08.2023 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a – 2024.

Informare candidați cu privire la corecțiile permise la rezolvarea subiectelor.

Rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, 3 iulie 2024, până la ora 14:00, în centrele de examen și pe pagina web dedicată.

CONTESTAȚII

Perioada de depunere a contestațiilor la centrul de examen:

  • 03 iulie 2024 – interval orar 16:00-19:00
  • 04 iulie 2024 – interval orar 08:00-12:00

Candidații care depun contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/ reprezentanții legali ai candidaților minori.

Contestațiile se pot depune și online, pe adresa de e-mail: contestatiiEN8@ghibabirta.ro. Cererea se întocmește conform modelului tipizat din anexă și se trimite însoțită de o copie (scan/poză) după cartea de identitate a părintelui/ reprezentantului legal.