Informații despre înscriere la bacalaureat 2020

Anunț

Înscrierea la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2020, se va desfășura în perioada 3-10 iunie, conform calendarului din anexă.

Elevii au posibilitatea de a se înscrie online sau la secretariatul școlii, str. Mucius Scaevola, clădirea CCD, et. I, cam. 9, conform programării stabilite împreună cu diriginții claselor terminale. În acest caz, vor avea asupra lor Cartea de Identitate.

În ipoteza transmiterii cererilor online, după completare, acestea vor fi scanate și transmise pe adresa cngbirta@yahoo.com.

Echivalarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională și a competențelor digitale

Cererile de echivalare atașate în anexe vor fi însoțite de diplomele scanate și trimise la adresa precizată mai sus.

În anexe veți găsi și ORDINUL nr. 4.341 din 27 mai 2020, pentru aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență din cadrul probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale – examenul de bacalaureat național 2020.