Evocarea marilor scriitori români – Mihai Eminescu și Ioan Slavici

Catedra de limba și literatura română a organizat, în data de 15 ianuarie 2014, la Casa Universitarilor și Studenților din cadrul UVVG, o manifestare de evocare a marilor scriitori români, Mihai Eminescu și Ioan Slavici, activitate coordonată de doamna director, prof. Eugenia Groșan și prof. Laura Orban. Au prezentat aspecte din operele marilor clasici ai literaturii române prof. univ. dr. Marius Grec, decanul Facultății de Științe Umaniste Politice și Administrative, conf. univ. dr. Speranța Milancovici și prof. dr. Laura Orban de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”. Cu acest prilej, câțiva elevi merituoși de la Colegiul Național „Elena Ghiba Birta”, clasa a X-a D, au primit în dar ultimul volum din seria Ioan Slavici, apărut sub egida Academiei Române, într-o colaborare cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiș”.