Anunț și REZULTATE FINALE privind TESTUL DE COMPETENȚE LINGVISTICE pentru admiterea în clasa a V-a A, an școlar 2024 – 2025

Rezultatele finale ale testului de competențe lingvistice în limba engleză pentru admitere în clasa a V-a.

Conform procedurii operaționale privind organizarea și desfășurarea testului de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulație internațională nr. 914/22.04.2024, aprobată în CA al ISJ în data de 24.04.2024, vă supunem atenției următoarele:

Colegiul Național „Elena Ghiba Birta” Arad organizează testul de competențe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a A, clasă cu program intensiv de studiu al limbii engleze (26 de locuri).

Probele pentru admiterea în clasa a V-a în anul școlar 2024 – 2025 se susțin în data de 13.06.2024. Proba scrisă va începe la ora 9:00, iar proba orală la ora 10:30.

Elevii vor fi prezenți la sediul Colegiului Național „Elena Ghiba Birta”, B-dul Gen. Dragalina nr. 6, în intervalul orar 08:00 – 08:30. Repartizarea candidaților pe săli se poate consulta aici. Elevii vor avea asupra lor carnetul de elev și pix sau stilou de culoare albastră.

Structura subiectelor aferente testului de competență lingvistică pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv este prezentată aici.

Afișarea rezultatelor: 14.06.2024, ora 14:00, la avizier și pe site-ul școlii.

Perioada vizualizării lucrărilor: 17.06.2024, interval orar: 12:00 – 13:00.

Depunerea eventualelor contestații: 17.06.2024, interval orar: 13:00 – 15:00. Afișarea rezultatelor finale: 18.06.2024, ora 15:00, la avizier și pe site-ul școlii.