Proiect Erasmus+ în Italia

Activități de formare pe tema migrației

  În perioada 25 – 29 septembrie 2018 la Tiriolo, Calabria, s-a derulat o activitate de formare cu privire la modul în care statele occidentale primesc imigranți și activitățile pe care le au pregătite pentru o integrare a acestora în societățile gazdă. Din Arad au participat Alessandra Sorina Penescu și Răzvan Surcel, profesori la Colegiului Național „Elena Ghiba-Birta”, iar mai jos se găsesc câteva din concluziile acestui eveniment.

  Țări participante au fost: Austria, Grecia, România, Suedia și Italia, țara gazdă. Tematica evenimentului s-a concentrat pe calificările imigranților antreprenori sau altfel spus cum înlesnește țara gazdă integrarea imigrantului prin punerea în valoare a abilităților antreprenoriale pe care acesta le poate avea, deja dobândite din țara natală.

  În urma dialogurilor purtate și a împărtășirii din experiențele țărilor prezente, au rezultat următoarele concluzii: imigrația nu este un fenomen nou în istoria omenirii, motivele imigrării sunt diverse începând cu sărăcia până la cataclisme naturale. De asemenea avem de-a face cu țări de tranzit (sud-estul Europei) și țări țintă cum sunt cele din nordul și vestul Europei. Italia, începând cu anul 2000 a pus foarte bine la punct o rețea de integrare a imigranților, SPRAR, care monitorizează activitățile pentru azilanți și refugiați. Principalul obiectiv al organizației în cauză este acela de a ajuta imigrantul să-și dezvolte abilități care să-l determine să fie autonom iar mai apoi independent financiar prin găsirea unui loc de muncă. Ei au o bază de date la care au contribuit voluntar primăriile din toate regiunile Italiei în care și-au exprimat deschiderea de a primi imigranți în funcție de necesitățile lor. Odată luat în evidența SPRAR, imigrantul are datoria ca în perioada unui an de zile să învețe limba statului gazdă depășind astfel bariera lingvistică iar mai apoi, cu ajutorul asistenților sociali și al psihologilor să-și pună în practică abilitățile pe care le avea formate din țara natală și să le aplice în țara gazdă.

  Tot din experiența lor, participanții din Austria, Italia și Suedia au vorbit despre dificultatea de a lucra cu mentalități noi, străine culturii occidentale și mai apoi reticența oamenilor din societățile occidentale cu privire la primirea și integrarea imigranților în rândurile lor fiind percepuți de cele mai multe ori drept o povară pentru țările gazdă sau un pericol civic. Ca și aspecte pozitive prin primirea de imigranți se dorește o revitalizare a zonelor cu o demografie scăzută ceea ce implică și o revitalizare economică a respectivelor zone. Integrarea imigranților în societățile occidentale duce la dezvoltarea unor societăți multiculturale, la elaborarea unei legislații speciale pentru imigranți deoarece intoleranța și discriminarea pot duce cu ușurință la conflicte și revolte sociale. De asemenea trebuie avute în vedere și șocurile economice la care pot fi expuse economiile țărilor gazdă pentru că primirea de imigranți implică și costuri noi iar nivelul de pregătire și educație al imigranților este deseori minimal.

Evenimentul face parte din proiectul „Skills for Migrant Entrepreneurs” implementat de către organizațiile: CO.RI.S.S. (Italia), Predict CSD Consulting (România), EURO-NET (Italia), Universitatea Dunărea din Krems (Austria), Universitatea Aristotel din Salonic (Grecia) și IFALL (Suedia), cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cooperare pentru inovație și schimb de bune practici/Parteneriate strategice.

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.