Încheierea situației școlare a elevilor amânați/care nu și-au încheiat situația – an școlar 2021-2022

Perioada pentru încheierea situației școlare a elevilor amânați/care nu și-au încheiat situația în anul școlar 2021-2022 este: 23 iunie – 1 iulie 2022.
Elevii/reprezentanții legali ai acestora solicită, în scris, participarea la evaluările pe materii de studiu, în vederea încheierii situației școlare.
Graficul de participare la sesiunile de evaluare pe materii de studiu va fi adus la cunoștința elevilor/ reprezentanților legali ai acestora de către serviciul Secretariat.