Informații utile pentru clasa a VIII-a – iunie 2022

Actele necesare și programul de înscriere în clasa a IX-a, an școlar 2022-2023 aici. Model fișă de înscriere aici.

Rezultate finale evaluare națională 2022.

Perioada de depunere a contestațiilor:

  • 23 iunie 2022 – interval orar 16:00-19:00
  • 24 iunie 2022 – interval orar 08:00-12:00

Locul:

  1. Secretariatul Colegiului Național „Elena Ghiba Birta” Arad str. Mucius Scaevola nr. 9, et. 1, cam. 9.
  2. Online pe adresa de e-mail: examene@ghibabirta.ro. Cererea se întocmește conform modelului tipizat din anexă.

Desfășurarea probelor:

Elevii vor susține Evaluarea Națională în clădirea școlii de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, B-dul Decebal nr. 31A.
Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.
Elevii se vor prezenta la examene cu un act de identitate: certificat de naștere/carte de identitate/carnet de elev.
Probele scrise pentru Evaluarea Națională încep la ora 09:00.
Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute.

Ordinul Ministerului Educației nr. 5149/2021 privind organizarea și desfăşurarea examenului de evaluare națională 2022.

Calendar Evaluare Națională 2022.

Ordinul Ministerului Educației nr. 5150/2021 privind organizarea și desfăşurarea admiterii în învățământul liceal 2022.

Calendarul admiterii în învățământul liceal 2022.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale 2022.