Transfer elevi 2022 și tematica propusă examene diferență

Elevii cărora li s-a aprobat transferul la un profil diferit de cel de la școala de proveniență vor susține, în perioada 1 – 9 septembrie 2022, examen(e) de diferență la materiile pe care nu le-au studiat. Tematica propusă se poate consulta în fișierul atașat

Cererile de transfer se pot depune la secretariatul Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” Arad, str. Mucius Scaevola, Nr. 9, et 1, camera 9 sau online, pe adresa cngbirta@yahoo.com, până vineri, 12 august 2022.

Cererea va fi însoțită de o adeverință emisă de școala de proveniență, care cuprinde media generală și media la purtare.

Cererea tip se găsește la secretariat sau poate fi descărcată aici.

Rezultatele vor fi comunicate fiecărui solicitant de către compartimentul secretariat în urma hotărârii Consiliului de administrație.