Înscriere clasa a V-a – an şcolar 2023-2024

Anunț înscriere test Limba engleză clasa a V-a.

Procedura privind organizarea si desfasurarea testului de competente lingvistice pentru admiterea in clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi straine.

Structura subiectelor testului de limba engleză.

Clasa a V-a A – intensiv limba engleză  – 26 locuri

Clasa a V-a B – 26 locuri

  1. Înscrierea candidaților pentru testul de limba engleză – termen 6 – 7 iunie 2023

      1.a  Completarea Cererii de înscriere la test (Anexa 2)

      1.b  Completarea Cererii de echivalare a examenelor cu recunoaștere internațională( Anexa 3 – dacă este cazul și prezentarea în original și copie a diplomei/certificatului)

  • Recunoașterea și echivalarea examenelor cu recunoaștere internațională și afișarea listei cu elevii cărora li s-a aprobat echivalarea și recunoașterea acestor examene  – termen 9 iunie 2023

Notă: Dacă numărul de elevi înscriși pentru clasa a V-a A este mai mare decât numărul de locuri, toți elevii vor susține testul la limba engleză (conform Art. 128, aliniat 7 din O.M.E. nr. 4183/2022)

  • Susținerea testului la limba engleză: 15 iunie 2023
  • Proba scrisă: ora 9
  • Proba orală:  ora 10.30
  • Afișarea rezultatelor – termen 19 iunie 2023 ora 12
  • Contestațiile la proba scrisă(Anexa 6) – termen 19 iunie 2023 ora 13 – 16
  • Afișarea rezultatelor finale – termen 20 iunie 2023 ora 16
  • Elevii respinși la testul de limba engleză se pot înscrie la alte școli pe locurile rămase libere la acestea – termen 22 iunie 2023 ora 14
  • Afișarea repartizării finale a elevilor – termen 22 iunie 2023 ora 16

Confirmarea locurilor de către părinți/tutori legali (Anexa 8 și Anexa 9 – pentru elevii proveniți din afara Colegiului Național „Elena Ghiba Birta”) – termen 23 – 26 iunie 2023