Informații utile pentru clasa a VIII-a – iunie 2023

Rezultate finale la Evaluare Națională 2023.

Rezultate inițiale la Evaluare Națională 2023.

Elevii vor susține Evaluarea Națională în clădirea școlii de la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, b-dul Decebal nr. 31A.
Accesul elevilor în săli este permis, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei, respectiv până la ora 8:30, în fiecare zi în care se desfășoară probele scrise.
Elevii se vor prezenta la examene cu un act de identitate: certificat de naștere/carte de identitate/carnet de elev.
Probele scrise pentru Evaluarea Națională încep la ora 09:00.
Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute.

CONTESTAȚII

Perioada de depunere a contestațiilor:

  • 28 iunie 2023 – interval orar 16:00-19:00
  • 29 iunie 2023 – interval orar 08:00-12:00

Locul:

  1. Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Arad, b-dul Decebal nr. 31A , intrarea se va face de pe b-dul Dragalina.
  2. Online pe adresa de e-mail: contestatiiEN8@ghibabirta.ro. Cererea se întocmește conform modelului tipizat din anexă.

Nota acordată de cea de-a doua comisie de contestații este nota finală obținută de candidat. Nota obținută în etapa de soluționare a contestaților este nota definitivă, indiferent de punctajul obținut, în plus sau în minus, față de nota acordată în etapa de evaluare inițială a lucrării. Această notă nu mai poate fi modificată și reprezintă nota obținută de candidat la proba respectivă.