Jurnal de Ghiba

Calitatea reprezintă pentru Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” un reper al permanenţei, cultivat în ani şi ani de muncă şi susţinut prin dăruirea şi sârguinţa elevilor şi a profesorilor care i-au format. Deşi generaţiile se schimbă şi, odată cu ele, preocupările, modul de a percepe lumea şi de a se raporta la ea, modul de a capta informaţia şi de a o prelucra, într-o lume tehnicizată şi explozivă informaţional, şcoala aceasta a reuşit să rămână un punct de atractivitate relevant în comunitate şi să dea absolvenţi pregătiţi pentru exigenţele societăţii în care trăiesc.          

                                                                                                                                          Director,
                                                                                                                                prof. Eugenia Groșan

Jurnal de Ghiba nr.3 
Jurnal de Ghiba nr.2